Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đoàn Trắc Điện

Sinh 1930

Hi sinh 2/1/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nhân Thắng - Xã Nhân Thắng - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02413556044

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Trắc Vân

  Nguyên quán Cẩm Lý - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đoàn Trắc Vân, nguyên quán Cẩm Lý - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 13/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Trắc Vân

  Nguyên quán Cẩm Lý - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đoàn Trắc Vân, nguyên quán Cẩm Lý - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Châu Thành - Xã An Nhơn - Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Đoàn Trắc Miện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trắc Miện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nhân Thắng - Xã Nhân Thắng - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...