Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đoàn Văn Đũa

Sinh 1943

Hi sinh 12/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Đũa

  Nguyên quán Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đũa, nguyên quán Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 12/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Đình Đũa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Đũa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 26/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Lam Điền - Xã Lam Điền - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...