Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

Nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Sinh 1948

Hi sinh 29/7/1970

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị, nguyên quán Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

  Nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị, nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 29/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

  Nguyên quán Khác

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị, nguyên quán Khác hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...