Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Bá Hoà

Hi sinh 28/1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 26/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Bướm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bướm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thiện - Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...