Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến

Hi sinh 27/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 13/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Tiến Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Tiến Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...