Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Minh Tân

Hi sinh 17/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Thị Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thị Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Minh Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Minh Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...