Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh

Sinh 1934

Hi sinh 25/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh

  Nguyên quán Cao Kỳ - Bạch Thông - Bắc Thái

  Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh, nguyên quán Cao Kỳ - Bạch Thông - Bắc Thái, sinh 1934, hi sinh 25/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh

  Nguyên quán Cao Kỳ - Bạch Thông - Bắc Thái

  Liệt sĩ Đồng Phúc Thanh, nguyên quán Cao Kỳ - Bạch Thông - Bắc Thái, sinh 1934, hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Phúc Nguyên

  Nguyên quán Đức Bình - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đồng Phúc Nguyên, nguyên quán Đức Bình - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đồng V. Phúc

  Nguyên quán Tân Dân - An Lão - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đồng V. Phúc, nguyên quán Tân Dân - An Lão - Hải Phòng hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...