Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Quang Lý

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Cam Lộ - Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 27/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại Lạc Vệ - Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗng Quang Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...