Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Sơn

Sinh 1947

Hi sinh 4/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Đức Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Trọng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trọng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...