Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Tuấn Nghi

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Th Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Th Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu ái - Xã Triệu Ái - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Tuấn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tuấn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...