Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Văn Hải

Sinh 1940

Hi sinh 11/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Trọng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trọng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thiện - Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Tố Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tố Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...