Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Xuân Kháng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗng Quang Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đặng Xuân Kháng

  Nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Đặng Xuân Kháng, nguyên quán An Hoà - Quỳnh Lưu - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Kháng

  Nguyên quán Quảng Khải - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Lê Xuân Kháng, nguyên quán Quảng Khải - Tứ Kỳ - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Kháng

  Nguyên quán Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Xuân Kháng, nguyên quán Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội hi sinh 28 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...