Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗng Xuân Thái

Sinh 1941

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thái Doãn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doãn Đỗng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Cam Lộ - Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Thái Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thái Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Thái Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thái Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...