Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đồng chí: Hùng

Hi sinh 3/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Hiền ninh - Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Liệt sĩ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 6. Xem thêm các kết quả khác...