Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dụ

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Cao Dụ

  Nguyên quán Hưng Nhân - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Cao Dụ, nguyên quán Hưng Nhân - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1900, hi sinh 5/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Dụ

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Dụ, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Dụ

  Nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Dụ, nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1923, hi sinh 16 - 07 - 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hiền - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...