Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đủng

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu 5, TT Yên Định, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu
ĐT: 03503.775558 - (0350) 3877141 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Đủng

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Lê Đủng, nguyên quán Hà Nội hi sinh 21/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lê Đủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đủng

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Đủng, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đủng

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Đủng, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...