Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dũng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dũng

  Nguyên quán Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Dũng, nguyên quán Hà Tĩnh hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Dũng

  Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Dũng, nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Dũng

  Nguyên quán Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Dũng, nguyên quán Chợ Gạo - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...