Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Bảo Lân

Sinh 1950

Hi sinh 24/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Bảo Lân

  Nguyên quán Số 84 Lò Đúc Hà Nội

  Liệt sĩ Dương Bảo Lân, nguyên quán Số 84 Lò Đúc Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 24/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Bảo Lân

  Nguyên quán Số 84 Lò Đúc - Hà Nội

  Liệt sĩ Dương Bảo Lân, nguyên quán Số 84 Lò Đúc - Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 28/12/1956, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Dương Trung Lân

  Nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Dương Trung Lân, nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...