Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Đình Danh

Sinh 1935

Hi sinh 14/4/1954

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Đình Danh

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dương Đình Danh, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Đình Danh

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Dương Đình Danh, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1935, hi sinh 14/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ dương đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ dương đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...