Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Quốc Hông

Hi sinh 30/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Quốc Hông

  Nguyên quán Hải yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Dương Quốc Hông, nguyên quán Hải yên - Bắc Giang hi sinh 30/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Tô Quốc Hông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quốc Hông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 3. Liệt sĩ Dương Văn Hông

  Nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Dương Văn Hông, nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 21/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Dương Văn Hông

  Nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Dương Văn Hông, nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...