Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Tiến Thực

Hi sinh 17/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 17/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 17/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán Văn Quán - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Tiến Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tiến Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang thị trấn Quốc Oai - Xã Phượng Cách - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
 6. Xem thêm các kết quả khác...