Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Dư

Sinh 1952

Hi sinh 26/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn

  Nguyên quán Như Quỳnh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Dương Văn , nguyên quán Như Quỳnh - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Dương Văn

  Nguyên quán úc Kỳ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn , nguyên quán úc Kỳ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1952, hi sinh 26/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn

  Nguyên quán Như Quỳnh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Dương Văn , nguyên quán Như Quỳnh - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 4. Liệt sĩ Dương Văn

  Nguyên quán úc Kỳ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn , nguyên quán úc Kỳ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1952, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã úc Kỳ - Xã Úc Kỳ - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 6. Xem thêm các kết quả khác...