Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Kiệt

Hi sinh 28/4/1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 19/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Dương Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 3. Liệt sĩ Dương Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Dương Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Cây Bàng - Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang
 5. Liệt sĩ Dương văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...