Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Luân

Hi sinh 1/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Phong Điền - Thị trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 0543.561412 - 0543.751853 - 0983729132 (trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Luân

  Nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Dương Văn Luân, nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 30 - 07 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Luân

  Nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Dương Văn Luân, nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương văn Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lâm - Hiệp - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Dương Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Luân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lâm - Hiệp - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...