Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa

Hi sinh 3/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa

  Nguyên quán Hợp Thành - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa, nguyên quán Hợp Thành - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1952, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa

  Nguyên quán Hợp Thành - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Nghĩa, nguyên quán Hợp Thành - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1952, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ dương văn nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ dương văn nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Dương văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Dương văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...