Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Sự

Sinh 1949

Hi sinh 24/10/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Sự

  Nguyên quán Tích Sơn - Vỉnh Yên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Dương Văn Sự, nguyên quán Tích Sơn - Vỉnh Yên - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Sự

  Nguyên quán Tích Sơn - Vỉnh Yên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Dương Văn Sự, nguyên quán Tích Sơn - Vỉnh Yên - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 20/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại xã Hoà Định - Xã Hòa Định - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Dương Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 5. Liệt sĩ Dương Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Tích sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 6. Xem thêm các kết quả khác...