Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Vượng

Hi sinh 12/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Long Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Long Giang - Bắc Giang hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Long Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Long Giang - Bắc Giang hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hương Sơn - Xã Xuân Phương - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 6. Xem thêm các kết quả khác...