Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Dương Văn Vượng

Hi sinh 10/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Long Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Long Giang - Bắc Giang hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Hùng Sơn - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán Long Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán Long Giang - Bắc Giang hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hương Sơn - Xã Xuân Phương - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 6. Xem thêm các kết quả khác...