Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HOÀNG VŨ SINH

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Phó bí thư T.Đoàn QN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Sinh

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Hoàng Sinh, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hoàng Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hoàng Sinh

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Sinh, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1958, hi sinh 01/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Sinh

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Sinh, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1958, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...