Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH MƯU

Nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1919

Hi sinh 03/1950

Đơn vị Bi thư xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Mưu

  Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Mưu, nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 17/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Mưu

  Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Mưu, nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...