Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TRƯỜNG

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Cán bộ huyện Tam Kỳ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Trường

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Trường, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...