Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH BÀN

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc A trưởng quân đội nhân dân Việt Nam

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Bàn

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Bàn, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Đ/c Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Bàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Kiều Bàn

  Nguyên quán Ngọc Lập - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Kiều Bàn, nguyên quán Ngọc Lập - Quốc Oai - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...