Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH CHẮC

Nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1913

Hi sinh 5/1950

Đơn vị Trưởng ban tiếp tế

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Chắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1954, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...