Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH CHÂU KHANH

Nguyên quán Diên Thạnh - Diên Khánh

Sinh 1958

Hi sinh 5/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Châu Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Châu Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Châu Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Châu Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Huỳnh Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Sơn Tây - Thành phố Sơn Tây - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...