Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH CHÍNH

Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH CHÍNH

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH CHÍNH, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chính

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Chính, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Chính

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Chính, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ huỳnh chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...