Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH CÔNG KHAI

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 05/1966

Cấp bậc Chiến sĩ quân đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công Khai

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Công Khai, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...