Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH CÔNG

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Tiểu đội phó

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định, sinh 1932, hi sinh 16/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Công

  Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Huỳnh Công, nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định, sinh 1932, hi sinh 16/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ huỳnh công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...