Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH DI

Nguyên quán Ninh Đông - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1917

Hi sinh 1949

Đơn vị Du kích xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ huỳnh di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh di, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại vinh hải - Xã Vinh Hải - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
 2. Liệt sĩ Huỳnh Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Phục Nhứt - Xã Bình Phục Nhứt - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Di, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...