Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH HÙNG

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Trng đội phó QĐNDVN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hùng

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Hùng, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hửu - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...