Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỶNH HỮU BÁN

Nguyên quán Ninh Hưng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1926

Hi sinh 13/3/1950

Đơn vị Du kích

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Đức - Xã Mỹ Đức - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Hạ Lễ - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 13/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Đặng Hữu Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Bán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...