Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH HuỆ

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Đội viên du kích

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Huệ

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Huệ, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 3. Liệt sĩ Huỳnh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...