Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH KIM NHẨN

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc CBTN xã Kỳ Anh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Kim Nhẩn

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Kim Nhẩn, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Kim Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Kim Nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ huỳnh nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trần Kim Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...