Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH NGỌC TÂM

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 07/1968

Cấp bậc Chiến sĩ quân đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH NGỌC TÂM

  Nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ

  Liệt sĩ HUỲNH NGỌC TÂM, nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tâm

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tâm, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tâm

  Nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tâm, nguyên quán Tam Ngọc - Tam Kỳ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tam Ngọc - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...