Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH NHÁNH

Nguyên quán Ninh Phú - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1960

Hi sinh 23/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Nhánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nhánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nhánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Tông Khao - Lai Châu
 4. Liệt sĩ Trương Nhánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nhánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...