Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH QUỐC SƠN

Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

Cấp bậc Tiểu đội phó Quân đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Sơn

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Sơn, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thăng - Xã Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ huỳnh quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Thạnh - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...