Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH SANG

Nguyên quán Vạn Phú - Vạn Ninh - Khánh Hòa

Sinh 1953

Hi sinh 01/1973

Đơn vị Liên lạc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH SANG

  Nguyên quán Vạn Phú - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH SANG, nguyên quán Vạn Phú - Vạn Ninh - Khánh Hòa hi sinh 01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Huỳnh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...