Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH SỚT

Nguyên quán Ninh đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1928

Hi sinh 07/1951

Đơn vị Du kích

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Sớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 7/1951, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ PHAN SỚT

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ PHAN SỚT, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Sớt

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Phan Sớt, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Chánh - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...