Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TẤN ĐẠT

Nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1961

Hi sinh 9/7/1982

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1961, hi sinh 9/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1961, hi sinh 7/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 9/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...