Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH TẤN THẢO

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hi sinh 05/1968

Cấp bậc Chiến sĩ quân đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thảo

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thảo, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nghĩa Thắng - Xã Nghĩa Thắng - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...