Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HUỲNH THỊ HÔỊ

Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Hôị

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Hôị, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Thị Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thái - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ HUỲNH THỊ DẪN

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH THỊ DẪN, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam hi sinh 01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...